“Sund forretningsudvikling handler om at have fokus på ligevægt mellem innovation og besindighed”

Michael Kaa Andersen, CEO og ejer

Koncernens aktiviteter

Aktiviteter i Proarkkoncernen er primært ejendoms- og selskabsadministration af kunde-investeringer i ejendomme samt egne ejendomsinvesteringer.

Kundeinvesteringerne er typisk i ejendomme i Danmark og udlandet i retailejendomme samt hoteller, men også hvor der i mange tilfælde er boliger.

Proark koncernens egne investeringer er tilsvarende både i Danmark og udlandet og er placeret i retailejendomme og shoppingcentre, en portefølje af hoteller og driftsselskaber samt industriejendomme. På disse links kan du se eksempler på koncernens ejendomme.

Selskabs- og ejendomsadministrationen foretages gennem koncernens driftsselskab EjendomsInvest

Start et samarbejde med os

Kontakt Proark